Dienstverlening | OnderzoekenUrineonderzoek
ECG of hartfilmpjeVisustest
Audiometrie/gehoortest LongfunctietestZwangerschapstest
CRP-test
Vaatdoppleronderzoek Bloedglucose meting
 
24-uurs bloeddrukmetingGeheugentest
 


Audiometrie/gehoortest

Als u gehoorproblemen heeft wordt op verzoek van uw huisarts door de assistente een toonaudiogram afgenomen. Met een zogenaamde audiometer en een koptelefoon worden korte tonen aangeboden. De assistente zal u vragen aan te geven of u deze hoort. De assistente gaat na hoe zacht het geluid gemaakt kan worden om net gehoord te worden. Beide oren worden afzonderlijk getest. Zo wordt een drempel bepaald van de geluiden van verschillende toonhoogten die nog net worden waargenomen. De meetresultaten worden in een tabel of grafiek weergegeven. U spreekt met de huisarts af hoe u de uitslag bespreekt. Dit kan direct na het onderzoek of op een ander geschikt moment op het spreekuur of telefonisch

24-uurs bloeddrukmeting

De praktijk heeft de beschikking over een speciale bloeddrukmeter waarmee gedurende 24 uur de bloeddruk kan worden gemeten. Deze vorm van bloeddrukmeting wordt als de meest betrouwbare meetmethode voor de bloeddruk in de huisartsenpraktijk beschouwd. Het is gebleken dat de bloeddruk op het spreekuur bij de arts vaak hoger is dan thuis. De huisarts bespreekt met u de mogelijkheid van een 24-uurs bloeddrukmeting indien er twijfel bestaat over de diagnose hoge bloeddruk of wijzigen van medicijnen. De assistente sluit de apparatuur aan om deze de volgende dag weer af te koppelen en door de computer uit te laten lezen. 

ECG of hartfilmpje 

Bij hartklachten kan de huisarts besluiten tot het maken van een hartfilmpje. De assistente maakt dan terwijl u ligt (in rust) een opname van de elektrische activiteit van uw hart. Hiervoor plaatst zij (zachte) klemmen ter hoogte van beide polsen en enkels en krijgt u 6 plakkertjes op de borst. Hiermee kan de huisarts een indruk krijgen van het hartritme, prikkelgeleiding en zuurstofvoorziening van het hart. Tevens kan gezien worden of de hartspier verdikt is.

Longfunctie-test of spirometrie 

Bij aanhoudend hoesten of benauwdheid kan de huisarts besluiten voor een longfunctie onderzoek.Dit onderzoek is een blaastest waarbij u rechtop zittend na een diepe inademing maximaal moet uitademen door een buisje dat u in de mond houdt. Met een spirometrie worden blaaskracht, longinhoud en eventuele vernauwing in de luchtwegen gemeten. Deze gegevens worden opgeslagen in een computer en de resultaten kunnen worden geprint in een grafiek met bijbehorende getallen. De huisarts bespreekt deze getallen vervolgens met u.
De longfunctietest kan worden afgenomen door een praktijkondersteuner of een assistente.


Vaatdoppler onderzoek

Met een dopplermeting kan de bloeddruk worden bepaald waarmee de slagaders bloed naar de benen pompen. Deze bloeddruk wordt vergeleken met de bloeddruk aan de arm.
Hiermee kan worden bepaald of u bloedvatvernauwing heeft aan de bloedvaten naar de benen. De assistente voert dit onderzoek uit. Hiervoor ligt u op de onderzoeksbank en meet zij achtereenvolgens de bloeddruk aan beide armen en aan beide enkels. Aan de benen maken we gebruik van een apparaat wat de bloedstroom hoorbaar maakt (het doppler apparaat).

Geheugentest 

Bij klachten over verminderd geheugen kan op de praktijk de oriënterende MMSE-geheugentest afgenomen worden. Dit is een betrouwbare test in de huisartsenpraktijk om beginnende vergeetachtigheid te testen en te volgen. De huisarts zal samen met u bespreken wanneer deze test zinvol is en de assistente zal deze uitvoeren. De test bestaat uit 30 verschillende kleine opdrachten die door iedereen over het algemeen goed kunnen worden uitgevoerd.

Visustest

Als u wazig ziet of andere klachten heeft aan de ogen kan de huisarts besluiten tot een ogentest om te bepalen hoe scherp u kunt zien. Met deze test kan de huisarts een onderscheid maken tussen problemen met de ogen die kunnen worden opgelost met een bril dan wel problemen waarvoor een verwijzing nodig is naar de oogarts. Denk hierbij bijvoorbeeld aan staar of veroudering van het netvlies. Ook bij acute verslechtering kan een ogentest zinvol zijn om de ernst van het verlies te bepalen. Dit ter voorbereiding op het overleg met de oogarts.

Eigen laboratoriumonderzoeken

Laboratoriumonderzoek vindt beperkt plaats binnen onze eigen praktijk. Het gaat hierbij om de onderstaande tests.

Zwangerschapstest:  Uw huisarts kan op medische gronden bepalen dat er een zwangerschapstest noodzakelijk is.
CRP-test: Het gehalte CRP geeft een aanwijzing over de aanwezigheid van een ontstekingsproces of infectie in het lichaam. 
Bloedglucosemeting:Een bloedglucosemeting aan de hand van een vingerprik waarmee  een glucosewaarde kan worden bepaald.
Urine onderzoek:    Onderzoeken waarmee kan worden bepaald of er sprake is van een blaasontsteking.

Het kan zijn dat ten behoeve van de diagnostiek onderzoek nodig is in een uitgebreid laboratorium. De huisarts vraagt dan laboratoriumtesten aan bij Diagnostiek voor U of PAMM. Het gaat hierbij vooral om bloed- en urineonderzoek. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina diagnostiek.

Hoe moet ik urine opvangen
Indien urine moet worden onderzocht is het van belang dat u op de juiste manier de urine opvangt. Hoe u dat het beste kunt doen kunt u hier lezen of door op onderstaande afbeelding te klikken.

Nieuws en mededelingen
 Inwoners van de regio Eindhoven en ’s-Hertogenbosch brengen overtollige medicijnen terug met Rik Retour
Inwoners van de regio Eindhoven en ’s-Hertogenbosch brengen overtollige medicijnen terug met Rik Retour
Geplaatst: 28 maart 2022
Op 14 maart 2022 is de bewustwordingscampagne #brengonsterug gestart. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het juist retourneren van overtollige medicatie.

Lees meer
CooL - Coaching op Leefstijl
CooL - Coaching op Leefstijl
Geplaatst: 20 september 2021
Wilt u lekker in uw vel zitten? Wilt u zich fitter voelen? Wilt u afvallen maar lukt het niet? Heeft u Diabetes type 2 of een hoog risico hierop? Loopt u kans op een hart- of vaatziekte of heeft u daar nu al last van? Lees dan verder!

Lees meer
Volgjezorg.nl
Volgjezorg.nl
Geplaatst: 11 augustus 2021
Op Volgjezorg kun je toestemming regelen en volgen wat er met jouw medische gegevens gebeurt. Welke gegevens zijn er met jouw toestemming via het Landelijk Schakelpunt gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet je altijd wat er met je medische gegevens gebeurt.

Lees meer